Obniżenie wysokości opłat w Polityce Uczciwego Korzystania oraz zmiana postanowień Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w zakresie warunków i jakości usługi roamingu międzynarodowego

Obniżenie wysokości opłat w Polityce Uczciwego Korzystania oraz zmiana postanowień Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w zakresie warunków i jakości usługi roamingu międzynarodowego

Szanowny Kliencie
Voice Net, świadczący usługę pod marką Voice Net, pragnie poinformować, że od 1 lipca 2022 roku
z uwagi na zmianę stawek hurtowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. zmianie ulegną opłaty wymienione w Polityce Uczciwego Korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Zmiana dotyczy obniżenia wysokości opłat dodatkowych doliczanych za transmisję danych,
połączenia głosowe oraz SMS, w przypadku stwierdzenia niestandardowego lub niewłaściwego korzystania przez Klientów z usług roamingu.
Wysokość dodatkowych opłat w Roamingu Regulowanym od 1 lipca 2022 r.:

  • a) 0,12 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego;
  • b) 0,03 zł za minutę odebranego połączenia głosowego;
  • c) 11,59 zł za każdy 1 GB (1024 MB) transmisji danych (rozliczane co 1 KB).
Dotychczasowa wysokość opłaty dodatkowej za MMS (0,01 zł za wysłaną wiadomość) pozostaje bez zmian. Jednocześnie od 1 lipca 2022 r. Voice Net wprowadza blokadę połączeń z sieciami satelitarnymi na statkach, promach i w samolotach (blokada sieci nienaziemnych).
Voice Net wprowadza również zmiany w „Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Voice Net” polegające na aktualizacji postanowień dotyczących warunków i jakości usługi roamingu międzynarodowego w § 8a pt. „Warunki i jakość usługi roamingu międzynarodowego”.
Dodatkowo wprowadzone zostaną zmiany w Regulaminie Usługi „Limiter DATA w roamingu”. Zgodnie z prawem, w przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia w życie tych zmian, tj. do dnia 01.07.2022 r.
Na naszej stronie internetowej www.voice-net.pl dostępna jest treść aktualnych dokumentów. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Voice Net pod numerem 17 77 3000.