Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe

Skorzystaj z najtańszych najlepszych niezawodnych usług.

Usługi dodatkowe są przedmiotem specyfikacji dla każdego standardu sieci telekomunikacyjnej i razem z usługami podstawowymi opisują możliwości oferowane bezpośrednio przez operatora dla Abonenta.


Połączenie oczekujące

Podczas trwania rozmowy telefonicznej Abonent słyszy w słuchawce sygnał kolejnego połączenia przychodzącego. Możliwe jest odebranie tego połączenia, a następnie powrót do poprzedniego.

Budzenie

Klient może wybrać godzinę w dowolnym dniu tygodnia, o jakiej zostanie obudzony telefonem.

Podadresowanie (SUB)

Pozwala na rozszerzenie możliwości identyfikacji urządzeń abonenta, poza przydzielony numer publiczny. Usługa ta jest dostępna tylko dla połączeń ISDN-ISDN.

Zawieszenie połączenia (HOLD)

Użytkownik może w dowolnym momencie zawieśić połaczenie przyciskiem Hold na telefonie, dzięki temu rozmówca nie będzie nic słyszeć aż do momentu zwolnienia zawieszenia.

Przenośność terminala

pozwala zawiesić połączenie w celu: - fizycznego przeniesienia terminala (telefonu, komputera) i przełączenie go do innego gniazdka, - zamiany terminala na inny, - przywrócenia połączenia w terminie późniejszym z tego samego terminala.

Wiadomości tekstowe (UUS1)

Sygnalizacja między użytkownikami (ang. User to User Signalling 1) sygnalizacja między użytkownikami - usługa pozwala na wysłanie krótkich wiadomości tekstowych do innych abonentów ISDN. Wiadomość jest prezentowana na wyświetlaczu aparatu odbiory bez potrzeby odbierania połączenia.

Blokady prezentacji numeru abonenta dołączonego (COLR )

blokada prezentacji numeru abonenta dołączonego -umożliwia zablokowanie prezentacji numeru abonenta wywoływanego abonentowi wywołującemu. Inaczej mówiąc blokuje usługę CLOP. Abonent dzwoniący nie dowie się z jakim numerem nastąpiło faktyczne połączenie.

Identyfikacja połączeń złośliwych (MCID)

Identyfikacja połączeń złośliwych - (ang. Malicious Call Identification) identyfikacja połączeń złośliwych - usługa umożliwia zarejestrowanie numerów abonentów wywoływanego i wywołującego oraz daty i godziny połączenia.

Blokady przekierowanych połączeń

Dzięki usłudze BLOKADA POŁĄCZEŃ PRZEKIEROWANYCH blokowane są połączenia przychodzące, które zostały przekierowane z innego numeru telefonu.

Prezentacja numeru (CLIP)

Prezentacja numeru abonenta wywołującego - (ang. Calling Line Identification Presentation) prezentacja numeru abonenta wywołującego - na urządzeniu wyświetlany jest numer telefoniczny aktualnie dzwoniącej osoby.

Blokada prezentacji numeru (CLIR)

Blokada prezentacji numeru abonenta wywołującego - (ang. Calling Line Identification Restriction) blokada prezentacji numeru abonenta wywołującego - pozwala abonentowi za zabronienie podawania jego numeru stronie, z którą nawiązuje połączenie.

Blokada prezentacji numeru dla jednego połączenia

Dzięki tej usłudze, numer telefonu będzie niewidoczny dla rozmówcy podczas jednego wybranego przez Ciebie połączenia.

Blokada połączeń anonimowych

Usługa blokuje połączenia przychodzące z numerów zastrzeżonych, czyli takich, które nie wyświetlają się na ekranie telefonu.

Automatyczne połączenie

Usługa Automatyczne Połączenie pozwala na zaprogramowanie dowolnego numeru telefonu, z którym następować będzie automatyczne połączenie w sytuacji, gdy po upływie kilku sekund (6-8 sek.) po podniesieniu słuchawki nie zostanie wybrany inny numer.

Połączenie trójstronne

Możliwość przeprowadzenia rozmowy jednocześnie z dwiema osobami, bez konieczności wykonywania dodatkowego połączenia, możliwość przekazania informacji w tym samym czasie pozostałym uczestnikom rozmowy.