Projekty unijne

Projekty unijne

Projekt nr 1 – obszar Krośnieński A

Firma Voice Net S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Budowa sieci FTTH na terenie powiatów: Jasielskiego, Krośnieńskiego i miasta Krosno.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do internetu” Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości dostarczenia i świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o minimalnej przepustowości gwarantowanej 100Mb/s na obszarze powiatów: Jasielskiego, Krośnieńskiego i miasta Krosno

Planowane efekty:

Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci magistralnej i dostępowej polegającej na przygotowaniu podbudowy słupowej, której tor będzie wynosił 1.380 km.

Wartość dofinansowania:

37.122.449,94 zł

Wartość projektu:

56.020.824,59 zł

Zapytania ofertowe

Projekt nr 2 – obszar Przemyski

Firma Voice Net S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Budowa sieci FTTH na terenie powiatów: Jarosławskiego, Lubaczowskiego, Przeworskiego, Przemyskiego i miasta Przemyśl.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do internetu” Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości dostarczenia i świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o minimalnej przepustowości gwarantowanej 100Mb/s na obszarze powiatów: Jarosławskiego, Lubaczowskiego, Przeworskiego, Przemyskiego i miasta Przemyśl

Planowane efekty:

Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci magistralnej i dostępowej polegającej na przygotowaniu podbudowy słupowej, której tor będzie wynosił 2.697,6 km.

Wartość dofinansowania:

41.129.451,74 zł

Wartość projektu:

62.987.338,38 zł

Zapytania ofertowe

Projekt nr 3 – obszar Rzeszowski B

Firma Voice Net S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Budowa sieci FTTH na terenie powiatów: Łańcuckiego, Rzeszowskiego i miasta Rzeszów.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do internetu” Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości dostarczenia i świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o minimalnej przepustowości gwarantowanej 100Mb/s na obszarze powiatów: Łańcuckiego, Rzeszowskiego i miasta Rzeszów.

Planowane efekty:

Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci magistralnej i dostępowej polegającej na przygotowaniu podbudowy słupowej, której tor będzie wynosił 808,75 km.

Wartość dofinansowania:

18.622.893,42 zł

Wartość projektu:

28.677.686,71 zł

Zapytania ofertowe

Projekt nr 4 – obszar Rzeszowski A

Firma Voice Net S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Budowa sieci FTTH na terenie powiatów: Kolbuszowskiego, Ropczycko-Sędziszowskiego i Strzyżowskiego.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do internetu” Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości dostarczenia i świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o minimalnej przepustowości gwarantowanej 100Mb/s na obszarze powiatów: Kolbuszowskiego, Ropczycko-Sędziszowskiego i Strzyżowskiego

Planowane efekty:

Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci magistralnej i dostępowej polegającej na przygotowaniu podbudowy słupowej, której tor będzie wynosił 1951,4 km.

Wartość dofinansowania:

33.453.666,19 zł

Wartość projektu:

50.030.408,11 zł

Zapytania ofertowe

Projekt nr 5 – obszar Krośnieński B

Firma Voice Net S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Budowa sieci FTTH na terenie południowych powiatów województwa podkarpackiego .” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do internetu” Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości dostarczenia i świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o minimalnej przepustowości gwarantowanej 100Mb/s na obszarze powiatów: Sanockiego, Leskiego, Brzozowskiego i Bieszczadzkiego

Planowane efekty:

Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci magistralnej i dostępowej polegającej na przygotowaniu podbudowy słupowej, której tor będzie wynosił 1277,3 km.

Wartość dofinansowania:

25.457.715,10 zł

Wartość projektu:

43.808.789,71 zł

Zapytania ofertowe

Projekt 1

W ramach realizacji projektu nr POIG.08.04.00-18-248/12 działanie 8.4 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie Ostatniej Mili” pt. „Dostęp do Internetu szerokopasmowego dla wybranych miast powiatowych województwa podkarpackiego poprzez budowę dostępowej sieci FTTH czynnikiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego".

Dokumenty do pobrania

Załącznik 1 | Załącznik 2 | Załącznik 3 | Załącznik 4

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. Nowy termin składania ofert zostaje ustalony na dzień 12.07.2013 r. do godz. 12. 00. Tym samym nowy termin otwarcia ofert zostaje ustalony na dzień 12.07.2013 na godz. 12.15.


Projekt 2

W ramach programu Innowacyjna Gospodarka – Działanie 8.2 firma Voice Net Sp. z o.o.podpisała umowę z RARR na dofinansowanie systemu B2B przez Fundusze Unijne. Projekt jest w trakcie realizacji i jak zostanie zakończony powstanie jedna z najbardziej nowoczesnych platform telekomunikacyjnych w Polsce. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 054 910,00 zł. Nowa platforma telekomunikacyjna będzie strategicznym narzędziem dla naszej firmy, dzięki której zamierzamy budować przewagę konkurencyjną w swojej branży. Dostęp do platformy będzie udostępniony poprzez przeglądarki internetowe zarówno dla Klientów Voice Net, obecnych oraz przyszłych partnerów biznesowych, zintegruje to i zautomatyzuje wiele procesów realizowanych podczas współpracy

Wdrożona technologia pozwoli, poprzez indywidualny login i hasło, między innymi na:

  • dostęp do danych dotyczących wykonanych przez klientów połączeń (e-biling)
  • otrzymania faktury w formie elektronicznej (e-faktura)
  • możliwość zamiany darmowych minut z połączeń lokalnych i międzymiastowych na darmowe połączenia komórkowe
  • możliwość kumulacji darmowych minut z różnych abonamentów
  • możliwość dowolnej konfiguracji ofert

Poprzez możliwości integracji z różnymi systemami platforma B2B usprawni wiele procesów:

  • automatyczną obsługę zamówień
  • sprawniejszy sposób zarządzania sprawami klientów (integracja z CRM)
  • zarządzanie sprzedażą CRM
  • rozliczania sprzedaży przez partnerów biznesowych
  • udostępnienie partnerom biznesowym narzędzi związanych z pozyskiwaniem i obsługą klientów

Projekt 3

Projekt „Pozyskanie kapitału z rynku NewConnect na wdrożenie nowej innowacyjnej usługi teleinformatycznej w firmie Voice Net” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”, poddziałanie 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”

Umowa: POIR.03.01.05-18-005/16-00

Kwota dofinansowania: 71 181,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.04.2016-31.03.2019