Opłata za połączenia i SMS-y międzynarodowe z Polski do krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu pozostaje bez zmian.

Opłata za połączenia i SMS-y międzynarodowe z Polski do krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu pozostaje bez zmian.

Drodzy Klienci,
Voice Net S.A., informuje, że zgodnie z obowiązującym artykułem 5a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2120, od dnia 15 maja 2021 r. opłata za połączenia i SMS-y międzynarodowe z Polski do krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu pozostaje bez zmian:

  • 1,00 zł brutto – opłata za minutę połączenia głosowego międzynarodowego
  • 0,31 zł brutto – opłata za SMS międzynarodowy
Aktualne Cenniki znajdują się na naszej stronie internetowej w strefie Abonenta.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta telefonicznie pod numerem 17 7773000 lub na adres e-mail: bok-vn@voice-net.pl