Roaming

Roaming w Twojej ofercie!

Obniżenie wysokości opłat w Polityce Uczciwego Korzystania oraz zmiana postanowień Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w zakresie warunków i jakości usługi roamingu międzynarodowego

Voice Net, świadczący usługę pod marką Voice Net, pragnie poinformować,
że od 1 lipca 2022 roku z uwagi na zmianę stawek hurtowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. zmianie ulegną opłaty wymienione w Polityce Uczciwego Korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.


Zmiana dotyczy obniżenia wysokości opłat dodatkowych doliczanych za transmisję danych, połączenia głosowe oraz SMS, w przypadku stwierdzenia niestandardowego lub niewłaściwego korzystania przez Klientów z usług roamingu.


Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu od dnia 1 lipca 2022 r.

  • a) 0,12 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego;
  • b) 0,03 zł za minutę odebranego połączenia głosowego;
  • c) 11,59 zł za każdy 1 GB (1024 MB) transmisji danych (rozliczane co 1 KB).

załącznik załącznik 2