Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POPC.003/17

sfasdW związku z realizacją projektu nr POPC.01.01.00-18-0003/17 pt. „Budowa sieci FTTH na terenie powiatów: Łańcuckiego, Rzeszowskiego i miasta Rzeszów” (dalej: Projekt) w ramach Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zapraszamy do udziału w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na zaprojektowaniu szerokopasmowej sieci teleinformatycznej zapewniającej mieszkańcom oraz instytucjom publicznym w wybranych miejscowościach na terenie realizacji projektu możliwość korzystania z szerokopasmowych usług teleinformatycznych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

11.11.2017

Zamawiający informuje iż zmienia z dniem 11 listopada 2017 roku treść zapytania ofertowego w sposób wskazany poniżej.

6.12.2017

Zamawiający informuje iż zmienia z dniem 06.12.2017 roku wydłużeniu uległ termin składania ofert

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ilość ofert, które wpłynęły: 1

Ilość prawidłowych ofert: 1

Najkorzystniejszą ofertę w Zapytaniu ofertowym nr 1/POPC.003/17 złożyło Konsorcjum 5 firm, którego Liderem jest Roux Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 40/2A, KRS: 0000683221.

Ilość uzyskanych punktów: 80

Wszystkim uczestnikom postępowania dziękujemy za zainteresowanie.


Załączniki

Lp. Nazwa pliku Pobierz
1   informacja z dnia 12.10.2017 - sprostowanie oczywistej omyłki.pdf
2   ZAPYTANIE OFERTOWE_PROJEKTOWANIE_RZESZÓW B_2017.pdf
3   ZAPYTANIE_PROJEKTOWANIA_Wymagania-dla-sieci-NGA-POPC1-1_2017.pdf
4   ZAPYTANIE_PROJEKTOWANIE_FORMULARZ OFERTOWY_RzeszówB_2017.pdf
5   ZAPYTANIE_PROJEKTOWANIE_OŚWIADCZENIE KONSORCJANTÓW_RzeszówB_2017.pdf
6   ZAPYTANIE_PROJEKTOWANIE_OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ_RzeszówB_2017.pdf
7   ZAPYTANIE_PROJEKTOWANIE_OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ_RzeszówB_2017.pdf
8   ZAPYTANIE_PROJEKTOWANIE_OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW_RezszówB_2017.pdf
9   ZAPYTANIE_PROJEKTOWANIE_OŚWIADCZENIE O WYKLUCZENIU_RzeszówB_2017.pdf
10   ZAPYTANIE_PROJEKTOWANIE_OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU PUFNOŚCI_RzeszówB.pdf
11   ZAPYTANIE_PROJEKTOWANIE_Wmagania_dla_podlaczenia_jednostek_oswiatowych_POPC_po_uzgodnieniach_v.2.0.pdf
12   ZAPYTANIE_PROJEKTOWANIE_WYKAZ OSÓB_RzeszówB_2017.pdf
13   ZAPYTANIE_PROJEKTOWANIE_WYKAZ ROBÓT_RzeszówB_2017.pdf
14   ZAPYTANIE_PROJEKTOWANIE_WYKAZ USŁUG_RezszówB_2017.pdf
15   ZAPYTANIE_PROJEKTOWANIE_Wymagania_dla_podlaczenia_gospodarstw_domowych_POPC_po_uzgodnieniach_v-3-0_15-12-2016.pdf
16   ZAPYTANIE_PROJEKTOWANIE_Wytyczne-dotyczące-modelu-ruchowego-dla-POPC-02-12-2016.pdf
17   Opis_zmian_w_zapytaniu_ofertowym_Rzeszów B_z_dnia_11.11.2017.pdf
18   ZAPYTANIE OFERTOWE_PROJEKTOWANIE_RZESZÓW B_2017_zm 11.11.2017.pdf
19   ZAPYTANIE_PROJEKTOWANIE_WYKAZ USŁUG_RezszówB_2017_zm 11.11.2017.pdf
20   informacja z dnia 06.12.2017 - wydłużenie terminu_RzeszówB.pdf