ZMIANY ORGANIZACYJNE W FIRMIE VOICE NET S.A.

ZMIANY ORGANIZACYJNE W FIRMIE VOICE NET S.A.

W dniu 30 lipca 2020 roku Zarząd Voice Net S.A. oraz Zarząd Voice Net Sp. z o.o. uzgodniły oraz podpisały Plan Podziału VOICE NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przez przeniesienie części majątku na VOICE NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (Podział przez wydzielenie). Podział Voice Net S.A. nastąpi przez przeniesienie części jej majątku, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na istniejącą spółkę Voice Net Sp. z o.o. (podział przez wydzielenie) zgodnie z art. 529 §1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j. z późn. zm.) w zamian za udziały w Spółce Przejmującej, które obejmą akcjonariusze Spółki Dzielonej.

PLAN PODZIAŁU załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5 załącznik nr 6