ZMIANA REGULAMINU ORAZ UMOWY Z DNIA 21.04.2013

ZMIANA REGULAMINU ORAZ UMOWY Z DNIA 21.04.2013

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013 zmianie ulegają wybrane postanowienia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. Poniższe zmian dotyczą klientów którzy do dnia, 02.04.2013 włącznie zawarli z Voice-Net sp. z o.o. Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

Najnowsze artykuły