INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 464), Voice Net Sp. z o.o. informuje o świadczonych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych. Voice Net udostępnia na swojej stronie internetowej www.voice-net.pl w sposób zrozumiały, jednoznaczny i łatwy do zrozumienia informacje o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych. Voice Net zapewnia pomoc swoim Abonentom przy właściwym konfigurowaniu, instalowaniu urządzeń telekomunikacyjnych oraz przy uruchomianiu usługi w miejscu instalacji usługi (u Abonenta) lub telefonicznie. Voice Net, na każde żądanie Abonenta, w terminie 30 dni od otrzymania żądania, udostępnia w formie papierowej lub na elektronicznym nośniku danych, tekst każdej umowy i Cennika, a także SWP, faktur, wykazu połączeń i innych druków sporządzonych dużą czcionką. Voice Net, na każde żądanie Abonenta, w terminie 30 dni od otrzymania żądania, udostępnia w formie papierowej lub na elektronicznym nośniku danych, informację o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych sporządzonych dużą czcionką.

Najnowsze artykuły