POPC szansą dla przedsiębiorców.

POPC szansą dla przedsiębiorców.

 Od połowy lat 90’tych ubiegłego wieku Internet szturmem podbija nasze domy. Wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez tego medium, a dostęp do sieci zdominował naszą codzienność zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Internet wpływa już na sposób w jaki pracujemy, odpoczywamy, zdobywamy nowe wiadomości i umiejętności. Mimo, to na terenie Podkarpacia wciąż znajduje się wiele obszarów wykluczonych cyfrowo.

Jak wskazują badania Ministerstwa Cyfryzacji brak dostępu do odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej jest jedną z głównych przyczyn wykluczenia cyfrowego Polaków.Inwestycja realizowana przez firmę Voice Net S.A. w ramach projektu POCP pozwoli na niwelację tego zjawiska. Ponad 15 tys.km sieci światłowodowej pozwoli na dotarcie z najnowocześniejszymi usługami do tysięcy mieszkańców naszego regionu. Projekt to ogromna szansa dla lokalnych przedsiębiorców i inwestorów.

Obecnie internet wykorzystywany praktycznie we wszystkich sferach działalności gospodarczej. Wśród oczywistych korzyści na pierwszy plan wyłaniają się: szybkość, elastyczność, wygoda, dostosowanie do indywidualnych potrzeb, a co najistotniejsze niski koszt. Dla małych przedsiębiorstw szybkie i stabilne łącze internetowe ma nieokreśloną wartość. Dostęp do sieci to przede wszystkim brak ograniczeń biurokratycznych, geograficznych i czasowych. Firmę możemy prowadzić o każdej porze z każdego miejsca na świecie.

Jak wskazują badania i analizy Światowego Forum Ekonomicznego oraz GUS W Polsce systematycznie rośnie udział przedsiębiorstw ze stałym dostępem do sieci szerokopasmowej, ale dystans do średniej UE jest bardzo znaczny i pomimo pewnej poprawy nadal utrzymuje się poziomie kilkunastu punktów procentowych. Może to sugerować, że Internet wykorzystywany jest jedynie w podstawowym zakresie jako środek komunikacji i dostępu do informacji.

Tymczasem łącze internetowe niesie korzyści dla takich sfer działalności jak : promocja usług i produktów, nowe kanały dotarcia do Klientów, bezpośrednie oszczędności, czas dotarcia na rynek, obsługa klientów, budowane marki i wizerunku, budowanie relacji z kontrahentami, pozyskiwanie informacji rynkowych. Internet stał się szansą, którą trzeba wykorzystać. W Internecie będzie w przyszłości musiała znaleźć się dosłownie każda firma pragnąca prowadzić jakąkolwiek działalność podstawową. Obecnie już twierdzi się, że wkrótce obowiązywać będzie zasada: „Jeżeli czegoś nie będzie w Internecie to nie będzie tego wcale”.

Najnowsze artykuły