Voice Net S.A. wybuduje sieć światłowodową na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dla 500 szkół na Podkarpaciu.

Voice Net S.A. wybuduje sieć światłowodową na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dla 500 szkół na Podkarpaciu.

  Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakłada stworzenie sieci dostępu do Internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce (ok. 30,5 tys.). OSE będzie siecią wirtualną opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej wybudowanej w całości ze środków komercyjnych jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

  Dla wszystkich szkół objętych projektem zostanie zestawiona transmisja danych o przepustowości min. 100 Mbit/s, ponadto zostaną wyposażone w router brzegowy, firewall oraz access point, który umożliwi przesyłanie informacji bezprzewodowo na terenie placówki.

  Wdrodżenie projektu pozwoli na cywilizacyjną zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez przejście z edukacji analogowej (książki) na cyfrową (korzystanie z treści udostępnionych w internecie), wprowadzenie nowych form kształcenia oraz nowych programów nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych (np. powszechna nauka programowania), wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do nowoczesnych źródeł i strumieni wiedzy jest krytycznym elementem podnoszenia ich potencjału, transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wszyscy marzymy o interesującej szkole, pełnej pozytywnych wyzwań, rozbudzającej w dzieciach pasję i chęć zdobywania wiedzy. Założenia projektu oraz tempo jego realizacji przy wsparciu lokalnych przedsiebiorców sugerują, że to marzenie jest jak najbardziej realne.

Najnowsze artykuły