Voice Net S.A. wybuduje sieć światłowodową na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dla 500 szkół na Podkarpaciu.

  Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakłada stworzenie sieci dostępu do Internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce (ok. 30,5 tys.). OSE będzie siecią wirtualną opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej wybudowanej w całości ze środków komercyjnych jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

  Dla wszystkich szkół objętych projektem zostanie zestawiona transmisja danych o przepustowości min. 100 Mbit/s, ponadto zostaną wyposażone w router brzegowy, firewall oraz access point, który umożliwi przesyłanie informacji bezprzewodowo na terenie placówki.

  Wdrodżenie projektu pozwoli na cywilizacyjną zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez przejście z edukacji analogowej (książki) na cyfrową (korzystanie z treści udostępnionych w internecie), wprowadzenie nowych form kształcenia oraz nowych programów nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych (np. powszechna nauka programowania), wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do nowoczesnych źródeł i strumieni wiedzy jest krytycznym elementem podnoszenia ich potencjału, transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wszyscy marzymy o interesującej szkole, pełnej pozytywnych wyzwań, rozbudzającej w dzieciach pasję i chęć zdobywania wiedzy. Założenia projektu oraz tempo jego realizacji przy wsparciu lokalnych przedsiebiorców sugerują, że to marzenie jest jak najbardziej realne.

Najnowsze artykuły