Największy projekt unijny realizowany na Podkarpaciu.

Największy projekt unijny realizowany na Podkarpaciu.

Dzięki firmie Voice Net S.A. z Rzeszowa oraz funduszom Europejskim mieszkańcy regionu będą mogli cieszyć się największą siecią światłowodową. Projekt jest realizowany na terenie powiatów: Kolbuszowski, Ropczycko-Sędziszowski, Strzyżowski, Łańcucki, Rzeszowski w tym miasto Rzeszów, Jarosławski, Lubaczowski, Przeworski, Przemyski w tym miasto Przemyśl, Jasielski, Krośnieński w tym miasto Krosno oraz południowe powiaty województwa podkarpackiego. Projekt realizowany jest na obszarach, które mają problem z dostępem do Internetu i ma na celu zapobieganie cyfrowemu wykluczeniu mieszkańców. Ma umożliwić dostęp do bardzo dobrego jakościowego Internetu zarówno w miastach jak i w mniejszych miejscowościach i wioskach. Łączna długość budowanej sieci dostępowej to ponad 15 tys. kilometrów. Siecią zostanie objętych ponad 110 tys. gospodarstw domowych. Z nowo wybudowanej sieci będą mogli korzystać wszyscy operatorzy, również lokalni, co pozwoli mieszkańcom Podkarpacia na zmianę technologii bez konieczności zmiany Operatora. Ważnym atutem projektu jest całkowicie bezpłatna instalacja światłowodu do wszystkich wyznaczonych gospodarstw domowych, które znajdują się w jej zasięgu. Całość inwestycji będzie realizowana drogą napowietrzną za wykorzystaniem istniejącej infrastruktury słupowej Orange Polska S.A. oraz PGE S.A., z którymi zostały zawarte stosowne umowy. Dzięki tej nowoczesnej technologii mieszkańcy mają możliwość korzystania z: Internetu o przepustowości min. 100 Mb/s; telewizji trzeciej generacji, telefonii cyfrowej. Osoby z imienną legitymacją Voice Net odwiedzają mieszkańców powiatów i miast objętych projektem w celu uzyskania zgody na przejście kabla światłowodowego przez ich posesję. Lokalni mieszkańcy wyrażając zgodę na dokonanie przyłącza, przyczyniają się do podniesienia atrakcyjności miejsca, jak również do ogólnego rozwoju regionu dla potencjalnych inwestorów. Internet światłowodowy w odróżnieniu od tradycyjnych technologii, pozwala użytkownikom na dostęp do ogromnej ilości danych uzyskiwanych w tak szybki sposób, jaki nie był dotąd możliwy. Technologia światłowodowa to nie tylko super szybki Internet. To dostęp do szeregu usług najnowszej generacji. Sygnał telewizyjny przesyłany drogą światłowodową umożliwia oglądanie w rozdzielczości 4k! A telefonia stacjonarna oferuje czysty i niezawodny dźwięk. Takie rozwiązanie pozwala na kompleksowe wyposażenie gospodarstwa domowego w pakiet usług multimedialnych i telekomunikacyjnych o stabilnym i niezawodnym działaniu. Sieć światłowodowa to rewolucja stosunku do tradycyjnych mediów, jakimi są telewizja, telefonia czy radio. Obserwując rozwój tej technologii jest to zapewne dopiero początek, a jej możliwości w przyszłości wydają się być nieograniczone. Zanim realizacja Projektu dobiegnie końca, już w tej chwili firma Voice Net S.A. przygotowała szereg promocji dostępnych dla mieszkańców Podkarpacia. Są to głównie usługi GSM – połączenia oraz Internet bez limitu, tradycyjne usługi stacjonarne dostępne na liniach Orange Polska : Internet stacjonarny oraz telefonia stacjonarna, a dla klientów posiadających już Internet u innego dostawcy została przygotowana specjalna oferta internetowej telewizji interaktywnej 3 generacji, która posiada bogaty pakiet kanałów i usług dodatkowych. Szczegółowe informacje dotyczące projektu: tel. 699 670 701

Najnowsze artykuły