Aktulaności

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramach realizacji projektu nr POIG.08.04.00-18-248/12 działanie 8.4 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne –...

VOICE NET WPROWADZA INTERNETOWĄ REWOLUCJĘ

Projekt realizowany jest w kilku miastach województwa podkarpackiego, takich jak: Lubaczów, Przemyśl, Nisko i Ropczyce i otwiera przed ich mieszkańcami zupełnie nowe możliwości . NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Internet, telefon i telewizja cyfrowa...

GAZELE BIZNESU 2014

Dziennik "Plus Biznesu" potwierdza przynależność firmy Voice Net Sp. z o.o. do elitarnego klubu gazel Biznesu grona najdynamiczniej rozwijających się firm.

ZMIANA UMOWY Z DNIA 08.06.2014

Informujemy Państwa, że z dniem 8 czerwca 2014 r. wejdą w życie zmiany we wzorcach umowy. Zmiany te wynikają z dostosowania wzorów naszych dokumentów do przepisów prawa. W dniu 8 czerwca 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra...