ZAPYTANIE OFERTOWE 17.03.2017

W związku z planowanym przystąpieniem do konkursu w ramach poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 firma VOICE NET Sp. z o.o. zaprasza do...

WOŚP 2016

Firma Voice Net wzięła udział w 24 finale WOŚP na rynku w Rzeszowie. Każdy darczyńca otrzymał od firmy upominki.

ZMIANA UMOWY I CENNIKA OD 01.08.2015 ROKU

Informujemy Państwa, że z dniem 1.08.2015 r. wejdzie w życie nowy wzorzec umowy oraz cennik. Zmiany te wynikają z dostosowania wzorów naszych dokumentów do przepisów prawa, a także dotyczą nowo wprowadzanych usług. Zmiany będą...

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramach realizacji projektu nr POIG.08.04.00-18-248/12 działanie 8.4 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne –...